Gröna hallen Steg 1 – Energi

Den gröna hallen – Energi projekt

Kungälvs Tennisklubb har startat ett Energioptimeringsprojekt för sänkta driftskostnader och övergång till grön el – ”Den gröna hallen”.

Mål/Vision 2020

  • Sänka den årliga energikostnaden med > 20% från projektstart

  • Investera i solenergi / solceller och återvinning.

Mål/Vision 2022

  • Sänka den årliga energikostnaden med > 40% från projektstart

Sponsorer

    

Handlingsplan 2017 – 2022

AktivitetStatusKommentar
Långsiktigt säkra hallens status med en
långsiktig UH & Investerings plan.
KlartUppdateras löpande.
Konvertera all belysning till LEDKlartKomplettering med armaturer diskuteras
Ersätta elradiatorer med värmepumparKlartOptimera temperatur till 16 grader
Komplettera elsystem med nät anslutna solceller

Nytt FTX ventilations system med återvinning. Besparing ca 5000 KWh/år

Optimera släckningstider på belysning

Sänka tappvatten temperaturen

Pågår

Pågår

Pågår

Klart

Bidragsansökan godkänd av länstyrelsen 2018.

Utredning & planering pågår

Halvera släcktid vid tom bana (5 min)

Sänkt till 50 grader

 

Gröna Hallen – Förbrukning / År

2016: 92611 KWh (Projektstart)

2017: 70847 KWh (-21%)

2018: 61617 KWh (-33,5%)

2019: 61 865 KWh (-33%)

2020:<60 000 KWh

2021: <58000 KWh

2022: ~55000 KWh

 

Kontaktperson:

 

 

 


ROBERT LÖFGREN
Ledamot KTK
rlofgre2@telia.com

Ansvarsområden:
Investeringar, Anläggning, Underhåll