Gröna hallen – Handlingsplan

Gröna hallen – Handlingsplan KTK 2016-2022 (Scrolla ner)

                                                                                                                            

                         

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) är en metodik för förbättringsarbete som KTK använder för att nå sina visioner och mål.

*Nedan är endast en översikt av excel dokumentet. Senaste uppdatering 2020-06-06

Prio 1: Kritiskt för verksamheten på kort sikt.  (T.ex. Nödvändiga åtgärder för att bibehålla verksamheten och klubben utveckling)

Prio 2: Kristiskt för verksamheten på lång sikt. (T.ex. Kostnads effektiva investeringar som sänker löpande drifts kostnader)

Prio 3: Behov finns för verksamheten. (T.ex. Åtgärder som gynnar verksamheten på kort eller lång sikt)

Prio 4: Diskuteras. Ej beslutat & planlagt

Prio 5: Goda idéer

Handlingsplan KTK

Prio

   Budget

Kommentar

Deltagare

Status

Renovering av banunderlag och nät 2020 v.291200000 kr Nya banor klara v.35 – 2020Robert /Anna/Martin P/DaniloDMAIC
Lagning av tak 2020 maj-juli1100000 kr Robert, Martin & Alireza går upp på taket och besiktigar och tätar ev akuta hål I taknockenRobert/Martin/AlirezaDMAI
LED lampor i samtliga armaturer 20171137000 kr Installerat (Sponsor VGIF)Robert / Bo / MickeDMAIC
Installera 10 KWH solceller på hallens tak2100000 kr Bidrag 30% godkänt av Länstyrelsen (2019)Robert / Bo/ MartinDMA
Dränera om utomhusbanor & nytt grus runtom4100000 kr Omdikning behövs för att leda bort vattenRobertDM
Nytt värmesystem 3 st värmepumpar175000 kr Installerat 2017 (Sponsor Thordén Stiftelsen)Robert / Bo / MickeDMAIC
Köpa bollmaskin330000 kr Bollmaskin inköpt 2020AlirezaDMAIC
Renovera admin  kontor våning 2330000 kr Renoverat 2019Patrik/Magnus /Theo/Bo/LasseDMAIC
Nytt ventilations aggregat med återvinning (FTX)280000 kr Nytt system på plats, inkoppling sept-okt 2020Robert L/ Bo L / MickeDMAI
Bygga mötesrum och renovera kök (vån 2)360000 kr Installation pågår April –

okt 2020

Lasse C / Annika PrentaDMAI
Rengöra fasad norrsidan3 3000 kr Utfört av Robert & Micke 2019Q4Robert / MickeDMAIC
Koppla kök varmvatten till värmepump310000 kr Klart 2019Robert / MickeDMAIC
Byta pappers handukar till handtorkar 3 st.115000 kr Handtorkarna installerade oktober 2018Robert / Bosse / MickeDMAIC
LED armaturer bakom baslinjerna.315000 kr LED armatur på förslag. LED rör köpta 2017Robert / Bosse / MickeDMA
Köpa och hyra ut förvaringsskåp312000 kr Skåpen på plats och hyrs utRobert / Pontus / MickeDMAIC
Växter i hallen35000 kr Förbättra miljön i hallenStyrelse / MonaDMA
Källsortering45000 kr Förbättra miljön i hallenStyrelseD
Byte av utsliten nödbelysning13000 kr Arbete klart. Alla utslitna bytta 2019Bosse / MickeDMAIC
Laga utomhus belysning (LED lampor)23000 kr Arbete färdigtBosse / MickeDMAIC
Laga Frico aggregat13000 kr Motor och spjäll renoverat 2016Bosse / MickeDMAIC
Nya minitennis nät33000 kr InköptaBjarneDMAIC
Måla om toalett entré och byta till LED lampa32000 kr Väggar målade och lampa bytt. Micke / BosseDMAIC
Renovera tennis shopen byta till LED lampor32000 kr Klart 2019. Snyggt blev det!LasseDMAIC
Installera TV31800 kr TV på plats 2017DanielDMAIC
Införa vårstädning årsvis13000 kr Implementerat med bra närvaroRobert & StyrelseDMAIC
Byte av gamla elkomponenter. Mobil styrning och monitorering av el / belysning2   5000 kr Kontaktorer m.m. bytta. Appar klara, Styrning in i elrum  – 2019Q4 / 2020Q4Bosse / RobertDMAI
Städa ur utrymmen nedre plan3       0 kr Påbörjat – städas ur på städddagen 1 MajStyrelse / AnnaDMAIC
Sänka vatten tryck på duschar2       0 kr Arbete utförtMickeDMAIC
Sänka vatten temperatur fontin 70 till 60 grader2        0 kr Arbete utförtMickeDMAIC