Gröna Hallen

KTK förbereder nu nästa steg i vårt Gröna Hallen-projekt och har ansökt om medel hos Thordénstiftelsen för Tak- och Fasadrenovering, beslut väntas i November.

Vi är medvetna om fuktlukten i hallen och håller på att åtgärda det via ex. inställning av ventilationsfläkt och rengöring av filter, även omprogrammering av värmepumparna för att köra avfuktning när fuktigheten är hög i hallen och värmen är över 16 grader. Brunnar kommer att spolas.

Har du ett företag som skulle vara intresserad av ett sponsorsamarbete med KTK, kontakta styrelsen.


Senaste nytt