Gröna Hallen

Gröna Hallen

KTK förbereder nu nästa steg i vårt Gröna Hallen-projekt och har ansökt om medel hos Thordénstiftelsen för Tak- och Fasadrenovering, beslut väntas i November.

Vi är medvetna om fuktlukten i hallen och håller på att

Läs vidare …