Om Klubben

Välkommen till Kungälvs Tennisklubb!

På Kungälvs tennisklubb har vi spelare på alla nivåer – från nybörjare till tävlingsspelare inom junior och senior. Klubben har en tennishall med 3 nyrenoverade plexipavebanor centralt i Kungälv. Sommartid spelar vi på våra fyra grusbanor uppe i Fontin, Västsveriges vackrast belägna!

Kungälvs TK ska erbjuda en bred verksamhet som uppmuntrar, utmanar och utvecklar spelare på alla nivåer och i alla åldrar – från nybörjare till tävlingsspelare. I vår klubb är vi inkluderande och stöttar varandra. Vi uppmärksammar och respekterar att vi alla är olika och möter varandra utifrån vetskapen att vi alla har unika förutsättningar. Inom Kungälvs TK driver vi vår verksamhet mot ett mer hållbart liv och samhälle genom att verka för ett minskat klimatavtryck samt ökad jämställdhet där alla människor ges möjlighet att delta inom idrotten. Vi är stolta representanter för en klubb med en över hundraåriga historia och hedrar den genom att fortsätta verka för:

  • En god kamratskap och klubbkänsla
  • Allas möjlighet att utvecklas- och finna glädje inom tennis
  • Att främja en livslång grund för god hälsa och välmående

Vi verkar för ett hållbart liv och samhälle

All verksamhet som utgår från Kungälvs TK ska bidra till ett mer hållbart liv och samhälle. Både genom att aktivt verka för ett minskat klimatavtryck samt för en ökad jämställdhet och alla människors möjlighet att delta inom idrotten. Kungälvs TK arbetar för att möta ekologiska hållbarhetsutmaningar genom resursminskande åtgärder som energiförbättrande åtgärder, minskat matsvinn i egen verksamhet och minskade transporter genom samåkning för match och träning. Klubben ska arbeta för social inkludering och tillgänglighet genom anpassning av inomhus- och utomhusmiljöer, anpassad verksamhet för språkliga, fysiska, åldersmässiga och kunskapsmässiga skillnader med prisnivåer som tillgängliggör tennisen för en bredare publik, samt öppna event dit alla Kungälvsbor bjuds in för att kunna ta del av klubbens verksamhet och testa på tennis för att själva finna glädje i sporten.

Kungälvs Tennishall ägs och drivs av Kungälvs Tennisklubb och ligger i centrala Kungälv.

Hallen byggdes ut så sent som sommaren -96 från två till tre banor. Stommen består av limträ och inredningen är uteslutande i trä. Spelunderlaget var till och med sommaren 2003 målad asfalt. Efter arbeten under sommaren 2003 har vi nu en hall med ett nytt golv, hard court. Läktare, kök, uppehållsrum samt kontor finns på andra våningen.

Hösten 2012 byggde vi nya fina fräscha omklädningsrum och bastu!

Grusbanorna i Fontin

Strax innan Nordiska Folkhögskolan i natursköna Fontin ligger våra 4 grusbanor.

Banorna är i mycket fint skick och bokning sker under utomhussäsongen via bokningstjänsten Matchi.

Här når du oss

Tränare

Ekonomi

Lena Sahlén

Ekonomi/administration

0303-190 90

administration@kungalvstk.se

Telefontid: (Måndag till Torsdag mellan kl. 10-14)

Anläggning

Lars Johansson

Anläggningsansvarig

Styrelse

Anna-Karin Löfgren

Ordförande

0708-39 72 01

Skicka e-post

Robert Löfgren

Kassör

Ekonomi, investeringar, anläggning och underhåll

Skicka e-post

Annika Prenta

Ledamot

0729-76 96 39

Skicka e-post

Patrik Olausson

Ledamot

Anlägging

Skicka e-post

Penka Dinkova

Ledamot

Skicka e-post

Peter Brocker

Ledamot

Skicka e-post

Inger Oher

Ledamot

Skicka e-post

Jörgen Hedin

Suppleant

Skicka e-post

Martin Prenta

Suppleant

Skicka e-post

Revisorer

Lennart Jonsson

Revisor

Magnus Forss

Revisor

Bo Löfgren

Revisorsuppleant